Mimořádná opatření

Mimořádná opatření

Přijali jsme MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ:

Nový koronavirus je respirační virus. K přenosu dochází primárně kontaktem s infikovanou osobou, která zejména při mluvení, kašlání a kýchání šíří infekční kapénky na své okolí. Přenos je možný také předměty čerstvě kontaminovanými sekrety (hleny, slinami) infikovaného člověka.

Přenos přes potravinu je nepravděpodobný, jelikož se na ní virus neudrží, i přesto přijímáme řadu opatření.
✓ Jsou zrušeny veškeré obchodní schůzky zaměstnanců včetně kontrol prodejen.
✓ Uzavřeli jsme přístup do výrobních, expedičních i administrativních prostor a provázanost vlastních zaměstnanců.
✓ Zaměstnanci výroby, expedice, rozvozu i prodeje jsou vybaveni rouškami/respirátory a rukavicemi pro celkové omezení a zamezení nákazy.
✓ Prodavači připravují zboží v nitrilových rukavicích ještě za použití jednorázové mikroténové rukavice, současně mají nasazenou roušku.
✓ Prostory prodejen jsou pravidelně větrány – prakticky nonstop.
✓ Častěji sanitujeme prostory prodejny za použití dezinfekčních prostředků.
✓ Na prodejně nepotkáte veřejnou ochutnávku uzenin.

Veškeré procesy navíc standardně prochází přísnými hygienickými pravidly vč. použití hygienických rukavic, bez osobního zásahu do zboží, to je balené, řádně vychlazené apod.

Děláme pro Vaše bezpečí maximum, co můžeme tak, abyste dobře a zdravě nakoupili.

Kolektiv RABBIT Trhový Štěpánov a.s.