Stipendijní program pro studenty

Stipendijní program pro studenty

Společnost RABBIT Trhový Štěpánov a.s. je významnou ryze českou společností působící v zemědělsko-potravinářském sektoru s více než 30ti-letou tradicí. Základní filosofií a vizí společnosti je uzavřený řetězec výroby potravin „z pole na vidličku“. V současné době je součástí skupiny RABBIT CZ 15 dceřiných společností působící v zemědělství a potravinářství.

V rámci skupiny obhospodařujeme přibližně 14 500 ha orné půdy, převážně na okresu Benešov. Součástí skupiny je výrobna krmných směsí RABBIT Chotýšany a.s.. Specializovaným podnikem chovu prasat, produkce vajec a agrochemických služeb je společnost Mydlářka a.s.. Vyprodukovaná jatečná kuřata z podniků v rámci holdingu jsou porážena ve dvou porážkových kapacitách, v Trhovém Štěpánově a Jevíčku. Celý koncept z „pole na vidličku“ je zakončen vlastní sítí maloobchodních prodejen pod značkou řeznictví RABBIT provozovaných po celé ČR.

Společnost RABBIT Trhový Štěpánov a.s., případně její dceřiné společnosti nabízí profesní uplatnění v těchto oborech:

 • Opravář zemědělských strojů
 • Automechanik
 • Údržbář strojů a zařízení
 • Elektrikář a elektromechanik/seřizovač strojů
 • Řidič nákladních automobilů
 • Pracovníci expedice, logistiky, odchytu živé drůbeže

Uplatnění zde může najít každý z absolventů technických oborů v profesích odpovídající jeho vzdělání.

Společnost RABBIT Trhový Štěpánov a.s. nabízí finanční podporu při studiu technických oborů na odborných školách a rozvoj dovedností žáků s cílem garance pracovního místa po úspěšném ukončení studia.


Základní měsíční stipendium ve výši:

2. ročník: 1.000 Kč

3. a 4. ročník: 1.500 Kč


Prospěchové stipendium ve výši:

2. ročník: 2.000 Kč

3. a 4. ročník: 3.000 Kč

Podmínky pro vyplacení základního stipendia jsou:

 • žák případně zákonný zástupce má s firmou uzavřenou Smlouvu o poskytování stipendia
 • žák nesmí mít neomluvenou absenci, omlouvání absence musí být v souladu se školským zákonem a nesmí přesahovat 10%
 • žák nesmí mít kázeňská opatření
 • dosažení prospěchového průměru v předchozím školním pololetí do 2,5 (včetně)

Výše základní měsíčního stipendia se bude vyplácet po dobu školního roku s výjimkou měsíce července a srpna a po dobu přerušení studia. Je vypláceno na základě vyhodnocení splnění podmínek z předcházejícího měsíce.

Podmínky pro vyplácení prospěchového stipendia jsou:

 • dosažení prospěchového průměru do 1,5 (včetně), z toho žádný předmět nesmí být bez klasifikace nebo s klasifikací dostatečnou či nedostatečnou
 • podmínkou pro vyplacení prospěchového stipendia je splnění podmínek pro poskytování základního stipendia

Prospěchové stipendium se bude vyplácet jednorázově po uzavření školního pololetí a předložení prospěchového průměru za dané školní pololetí.

V případě opakování ročníku nevzniká nárok na stipendium po celý školní rok.

Školní rok posledního ročníku končí nejdéle k 30. 6. 2021 bez ohledu na to, zda jsou závěrečné zkoušky vykonány neúspěšně.

Každý žák je také povinen vykonat během studia brigádu v letních měsících v délce 4 týdnů - studentovi bude vyplacena mzda dle vykonávané práce.

V případě odstoupení od smlouvy, zanechání studia či ukončení studia ze strany školy je student, resp. zákonný zástupce povinen uhradit již vyplacenou finanční částku zpět společnosti. 

Získání stipendia je podmíněno závazkem studenta pracovat pro společnost řídící se následujícím pravidlem – pobírání stipendia po dobu 1 školního pololetí = 1 rok pracovního úvazku, pobírání stipendia po dobu 2 školních pololetí = 2 roky pracovního úvazku, 3 školní pololetí a více = 3 roky pracovního úvazku. Při nedodržení závazku studenta/zaměstnance je povinen student/zaměstnanec uhradit poměrnou část vynaložených nákladů firmy na vyplacené stipendium. Pokud nebude firma schopna studentovi nabídnout do 30.09. po řádném ukončení studia pracovní místo odpovídající jeho vzdělání, nevzniká nárok na vrácení již vyplaceného stipendia. Zaměstnání se vztahuje na dceřiné společnosti RABBIT CZ v okrese Benešov (RABBIT Trhový Štěpánov a.s., ZD Trhový Štěpánov a.s., ZP Keblov a.s., ZES Křivsoudov s.r.o., DZS Struhařov a.s., První zemědělská Ratměřice s.r.o., Mydlářka a.s., RABBIT Chotýšany, a.s.)

Při uzavření pracovního poměru náleží:

 • mzda odpovídající dané pracovní pozici v návaznosti na odbornost, pracovní výkon a výsledky
 • jubilejní odměny a věrnostní bonusy
 • odměny za splnění pracovního fondu
 • zvýhodněné stravování
 • výhodné ubytování ve vlastních ubytovacích zařízeních
 • další benefity odpovídající dané pozici
 • podnikové půjčky
 • profesní růst a rozvoj (financovaná řidičská oprávnění, svářečské kurzy, jazykové kurzy)

Jak a kdy je možné o stipendium požádat?

 • nejdříve od 2. pololetí 2. ročníku
 • písemně, doložením studijních výsledků a docházky za předchozí školní rok
 • výběr na základě osobního pohovoru s žákem, případně za přítomnosti zákonného zástupce

V případě zájmu o stipendijní program firmy RABBIT Trhový Štěpánov a.s. je možné sjednat osobní návštěvu a prohlídku výrobních prostor firmy.

Potřebné dokumenty: 

Smlouva o poskytnutí stipendia (PDF)

Smlouva o zařazení do stipendijního programu (PDF)

Kontakt:
Ing. Jana Müllerová
e-mail: mzdy@rabbit.cz
tel.: 318 922 123, 722 963 991